БАЗА ЗЕМЛЯНЕ

Имотът е с площ 70 дка, разположен в непосредствена близост до възловото кръстовище на бул. “Цар Борис III” и бул. “Гоце Делчев“, до метростанция „Цар Борис III” на трети метродиаметър. Градоустройственият статут на имота е „за складове, производство и администрация“. Територията е с изградена инфраструктура-питейна и промишлена вода, канал, промишлено ел. захранване, собствени трафопостове.

Адрес: София, район "Красно село", ул. Костенец 12

Територията е с изградена инфраструктура-питейна и промишлена вода, канал, промишлено ел. захранване, собствени трафопостове. Имотът предлага възможност за наемане производствени, складови, автосервизни площи, офисна част, както и открити площи и парко места.

На площадката са разположени производствени халета с обща застроена площ от 21500 кв.м. РЗП, бетонов възел, четириетажна административна сграда с 1270кв. м. РЗП, както и отделни по-малки сгради със складови помещения и автосервизи. Халетата имат височина от 8 м до 12 м и са съоръжени с по два мостови крана по 10 т.

Ние Предлагаме

Промишлено ел. захранване

Собстевни трафопостове

Питейна и промишлена вода

Канал

Други предисмства

Удобна локация и транспортни връзки, както за външни клиенти и доставчици, така и за работници и служители;

Наличие на заведение за кафе и хранене, намиращо се в непосредствена близост до административната сграда, с вътрешен двор и маси на открито, същата сграда е в близост до паркинг.

Голямо разнообразие на наемателите, с различни производствени и други дейности/производства на ТП, ел., железарски, климатични, транспортни, автосервизни и др. услуги, бетонов възел, строителна лаборатория, спортна зала и други.

Управление на енергията

Физическа и техническа охрана – видеонаблюдение

Почистване и поддръжка на външни зони – пътна връзка и зелени зони

Почистване и поддръжка на външни зони – пътна връзка

Допълнително съдействие на други дейности, невлизащи в договорните условия