За нас

ДК-СОФИЯ АД

„ДК София“ АД е основана през 1966 год. за изграждане на жилища по панелен способ. През годините се утвърждава като една от най-големите строителни фирми в град София.

През годините дружеството промени своята икономическа дейност, като премина към отдаване под наем на своите активи -производствени, складови, офисни, жилищни и открити площи. Към момента имаме над 150 наематели на  базите- „Земляне“, „Искър“ и „Люлин“.

ДК-СОФИЯАД

„Домостроителен комбинат-София“ АД е основана през 1966 год. за изграждане на жилища по панелен способ.През годините се утвърждава като една от най-голямите строителни фирми в град София.

През годините дружеството промени своята икономическа дейност,като премина към отдаване под наем на своите активи -производствени, складови, офисни, жилищни и открити площи.Към момента имаме над 150 наематели на   базите- „Земляне“ , „Искър“ и „Люлин“.

Управление на базите

Професионализъм

Управлението  на базите на дружеството се извършва от професионален екип, опитни мениджъри и квалифицирани доставчици на външни услуги. Разполагаме с ресурси, контакти и умения да помагаме на нашите наематели.

Коректност

Нашата корпоративна мисия е управлението на имотните ни бази, прилагайки гъвкави стилове с цел създаване и поддържане на дълготрайни и полезни взаимоотношения с нашите партньори – наемателите.

Управлениена базите

Професионализъм

Управлението на базите на дружеството се извършва от професионален екип, опитни мениджъри и квалифицирани доставчици на външни услуги. Разполагаме с ресурси, контакти и умения да помагаме на нашите наематели.

Коректност

Нашата корпоративна мисия е управлението на имотните ни бази, прилагайки гъвкави стилове с цел създаване и поддържане на дълготрайни и полезни взаимоотношения с нашите партньори – наемателите.

150

Наематели

100

Дка площ

54

Години опит

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ

Имоти с обща площ около 100 дка, разположени в непосредствена близост до възлови кръстовища и транспортни връзки. Градоустройственият статут на имотите е „за складове, производство и администрация“. Базите са с изградена инфраструктура-питейна и промишлена вода, канал, промишлено ел. захранване, собствени трафопостове.

Промишлено ел. захранване

Собстевни трафопостове

Питейна и промишлена вода

Канал

НИЕПРЕДЛАГАМЕ

Имоти с обща площ около 100 дка, разположени в непосредствена близост до възлови кръстовища и транспортни връзки. Градоустройственият статут на имотите е „за складове, производство и администрация“. Базите са с изградена инфраструктура-питейна и промишлена вода, канал, промишлено ел. захранване, собствени трафопостове.

Преоразмеряване

Производство

Администрация

Промишлено ел. захранване

Собстевни трафопостове

Питейна и промишлена вода

Канал

Други предисмства

Другипредисмства

Удобна локация и транспортни връзки, както за външни клиенти и доставчици, така и за работници и служители;

Наличие на заведение за кафе и хранене, намиращо се в непосредствена близост до административната сграда, с вътрешен двор и маси на открито, същата сграда е в близост до паркинг.

Голямо разнообразие на наемателите, с различни производствени и други дейности/производства на ТП, ел., железарски, климатични, транспортни, автосервизни и др. услуги, бетонов възел, строителна лаборатория, спортна зала и други.

Управление на енергията

Физическа и техническа охрана – видеонаблюдение

Почистване и поддръжка на външни зони – пътна връзка и зелени зони

Почистване и поддръжка на външни зони – пътна връзка

Допълнително съдействие на други дейности, невлизащи в договорните условия