БАЗАИСКЪР

Имотът е с площ 20 дка, разположен в източната част на столицата, където се намира промишлена зона с много фирми, голямата борса за земеделски продукти „Тържище София“АД, близост АМ“Тракия“ и АМ“Хемус“, както и до летище „София“.

Адрес: София, район „Искър“, ул. Кап. Любен Кондаков 5

Градоустройственият статут на имота е „за складове, производство и администрация“.
На площадката има изградено голямо производствено хале с 5184 кв.м и височина 12,6м, административна сграда с 1795кв.м РЗП, както и по-малки сгради. От 2020г. е въведена в експлоатация Автомобилна електронна везна за измерване масата /теглото/ на товарни автомобили.
В съседен имот има бетонов възел. Местоположението, промишлена зона и застрояването на имота прадлагат разнообразни възможности за неговото използване - производствена, складова и други дейности, офисна част, както и открити площи и парко места.

Кантар за камиониДК База Искър

Кантар за тежкотоварни машини

В нашата база Искър разполагаме с кантар за тежко товарни автомобили.

Електронен кантар с капацитет до 60 тона. Кантарът е изграден през 2020г., и е в перфектно техническо състояние.

Отговарят на изискванията на БДС EN 45501 за везни от III клас на точност. Изграден от фирма Бимко. Лидър в бранша на електронни везни от всякакъв тип.

Навигация

НиеПредлагаме

Промишлено ел. захранване

Собстевни трафопостове

Питейна и промишлена вода

Канал

Другипредисмства

Удобна локация и транспортни връзки, както за външни клиенти и доставчици, така и за работници и служители;

Наличие на заведение за кафе и хранене, намиращо се в непосредствена близост до административната сграда, с вътрешен двор и маси на открито, същата сграда е в близост до паркинг.

Голямо разнообразие на наемателите, с различни производствени и други дейности/производства на ТП, ел., железарски, климатични, транспортни, автосервизни и др. услуги, бетонов възел, строителна лаборатория, спортна зала и други.

Управление на енергията

Физическа и техническа охрана – видеонаблюдение

Почистване и поддръжка на външни зони – пътна връзка и зелени зони

Почистване и поддръжка на външни зони – пътна връзка

Допълнително съдействие на други дейности, невлизащи в договорните условия