Домостроителен комбинат София

СКЛАДОВЕ

ОФИСИ

АПАРТАМЕНТИ

НОВ КАНТАР

Основнa дейностОтдаване на площи под наем

Oтдаване под наем на - производствени, складови, офисни, жилищни и открити площи. Към момента имаме над 150 наематели на базите- „Земляне“, „Искър“ и „Люлин“.

Нашитебази

Управлението на базите на дружеството се извършва от професионален екип, опитни мениджъри и квалифицирани доставчици на външни услуги. Разполагаме с ресурси, контакти и умения да помагаме на нашите наематели.

База Земляне
База Искър
База Люлин

Клиенти ипартньори

Нашата корпоративна мисия е управлението на имотните ни бази, прилагайки гъвкави стилове с цел създаване и поддържане на дълготрайни и полезни взаимоотношения с нашите партньори – наемателите.

Клиенти ипартньори

Нашата корпоративна мисия е управлението на имотните ни бази, прилагайки гъвкави стилове с цел създаване и поддържане на дълготрайни и полезни взаимоотношения с нашите партньори – наемателите.

Преоразмеряване на терени

Поддръжка на общи площи

Административни услуги

Управлениена базите

Нашата корпоративна мисия е управлението на имотните ни бази, прилагайки гъвкави стилове с цел създаване и поддържане на дълготрайни и полезни взаимоотношения с нашите партньори – наемателите.

Опитни мениджъри

ПРОФЕСИОНАЛЕН ЕКИП

Квалифицирани доставчици

Гъвкави решения

150

Наематели

54

Години опит

100

ДКА площ

50

офиса