ДРЕБНОРАЗМЕРНИ БЕТОНОВИ ЕЛЕМЕНТИ
 
• дребноразмерни бетонови елементи
• тротоарни и мозаечни плочи
• заготовки на фасонирана арматура и заварени мрежи
• метални конструкции
• гаражни клетки и оградни елементи
• производство на строителни разтвори
• услуги със строителна механизация и автотранспорт
• лабораторни изпитвания
• инвестиране и покупко-продажба на недвижими имоти

ТРОТОАРНИ И МОЗАЕЧНИ ПЛОЧИ
         
 

ЗАГОТОВКИ НА ФАСОНИРАНА АРМАТУРА И ЗАВАРЕНИ МРЕЖИ

МЕТАЛНИ КОНСТРУКЦИИ

ГАРАЖНИ КЛЕТКИ И ОГРАДНИ ЕЛЕМЕНТИ