ТЕХНОЛОГИЯ

за произвоство на дребноразмерни бетонови изделия

    Производството на дребноразмерни бетонови изделия се извършва основно на две високопроизводителни машини - едната е стационарна - PFS 1300, а другата е мобилна и работи на открит плац - FBH 1200. Машините са произвоство на AME GMBH - Австрия.

    На PFS 1300 се произвеждат улични и градински бордюри, тротоарни плочи с различни форми и разцветки от земновлажен бетон, на принципа на вибропресоване.

    На мобилната инсталация се произвеждат кухотели бетонни блокчета, елемент за канавки и др., на същия принцип.

    Технологичните линии са съставени от три технологични поста:

    - Приготвяне на земновлажен бетон;
    - Вибропресоване на изделията;
    - Отлежаване на изделията за добиване на необходимата якост.

    Така произведените бетонови елементи се отличават с отлични якостни и визуални качества.

    Контролът на качеството е заложен както при приготвяне на бетоновите смеси, така и в характеристиките на самите машини за произвоство, които не допускат отклонения от зададените параметри.

    "ДК-София"  АД работи само с доказани на световния пазар бои и добавки - произведени от BASF - Германия, които гарантират дълготрайност и постоянство на цветовата гама на изделията.

  
  
  
 
 
  

 

ТЕХНОЛОГИЯ

за производство на мозаечни и тротоарни плочи

Производството на плочите се извършва върху хидравлично работеща въртяща се маса - хидравлична преса с 300 т. сила на натиск и с 6 позиции. Максималният формат на плочката за една позиция е 600 х 600 мм. Най-бързият работен такт е в рамките на 10 сек. Машината е оборудвана за автоматично пълнене и дозиране. Всички приспособления за пълнене притежават резервен силоз, който се пълни чрез транспортна лента.За транспорта на прясно произведените плочки се използва технологията за плоско складиране „Transmatic I /II 76/60” , която се състои от две независими една от друга системи за поемане плочите от пресата и прехвърляне на същите върху шлифовъчната линия.Изделието се формира директно в плоча от формовачната рамка, при което позицията на прясното изделие в лежащо положение не се променя повече по време на общия транспорт и другите свързващи процеси и понататъшната обработка. Мозаечните и тротоарните плочи се формоват от два пласта:

   Лицев - за мозаечните плочи
      – от мозайко бетон – кл.25;
      – за тротоарните плочи
      – от пластичен бетон – кл.20;

   Подложен - за двата вида плочи
      – от земновлажен бетон- кл.20;

Мозаечните плочи след необходимото отлежаване /минимум 3 дни/ се шлайфат на петглава шлайфмашина до огледален блясък.